home ◄

back ◄

 

ÖNÁLLÓAN MEGJELENT KÖTETEK ÉS ISMERTETÉSEIK

BOOKS AND THEIR REVIWES 

 

Zsadányi Edit: Krasznahorkai László. Pozsony, 1999. Kalligram, 201 l.

 

Krasznahorkai olvasókönyv. Krasznahorkai László műveinek válogatott magyar és német nyelvű recepciója. Szerk., előszó: Keresztury Tibor. Lektorálta, az életrajzi és bibliográfiai adatokat összeáll.: Hafner Zoltán. Bp., 2002. Széphalom Könyvműhely, 347. l.

TARTALOM:
         Magyar nyelvű recepció: I. Radnóti Sándor: Megalázottak és megszomorítottak. Krasznahorkai László: Sátántangó című regényéről és irodalmi környezetéről. 9–33.; Balassa Péter: A csapda koreográfiája. 35– 45.; Földényi F. László: Krasznahorkai László: Sátántangó. 48–48.; II. Koczkás Sándor: Az emberi illeszkedés zavarai. 49–55.; Margócsy István: Sátáni világ – kegyelmi pillanat. 56–57.; Alexa Károly: The Waste Land – Magyarország, 1980-as évek. Krasznahorkai László epikája. 58–71.; III. Thomka Beáta: A pusztulás némasága és hangzavara. 72–79.; Dérczy Péter: Krasznahorkai László: Az ellenállás melankóliája. 80–85.; Keresztury Tibor: A hiányzó összefüggés. 86–92.; Horkay Hörcher Ferenc: A pusztulás anatómiája. 93–999.; Földényi F. László: Egy beteljesedő jóslat. 100–108.; Csuhai István: A melankólia ellenállása. 109–112.; IV. Rugási Gyula: Pekingi ősz. 113–118.; Keresztury Tibor: A nemtudás közelében. 119–124.; Károlyi Csaba: Ez ne legyen igaz! 125–127.; Szirák Péter: Látja, az egész nincsen. 128–137.; V. Rugási Gyula: Kivonulás az irodalomból. 138–142.; Károlyi Csaba: „Amit művelek, az bizony, sajnos, irodalom”. 143–149.; Selyem Zsuzsa: Madár a röpte nélkül. 150–159; VI. Margócsy István: Ex libris. 160–161.; Bényei Tamás: Honlap. 162–169.; Szilágyi György:  A halál ura és a túlvilág. 1171–175.; Selyem Zsuzsa: Valami helyet, a place. 176–194.; Bombitz Attila: KÁPRÁZAT. DOC 195–208.; Szilágyi Márton: A vég, amelyet nem lehet feledni. 209–215.; Krammer Balázs: A befejezhetetlen szöveg. 216–227.; Danyi Zoltán: Tintafekete mágia. 228–233.
          Német nyelvű recepció: I. Hellenbart Gyula: Mindenütt Magyarország van... 237–239.; Martin Halter: Disznók ördögi körben. 240–243.; Gregor Dotzauer: Töredékes történet. 244–25.; Gregor Dotzauer: Csapdák az ajtó előtt. 246–247.; Klaus Dermutz: Pokoli üresség. 248–249.; Kardos Péter: Krasznahorkai Zürichben. 250–254.; Eva Haldimann: Magyar végjáték. 255–258.; Karlheinz Dederke: Séta a fagyott szeméthalmokon. 259–261.; Martin Halter: Hidegben megvilágosodnak a dolgok. 262–265.; Peter Henning: Bénultság. 266–267.; Robin Detje: Üres az ég. 268–273.; Sibylle Cramer: A történet feloldódása a természetben. 274–277.; Erwin Quirchmair: Pflaumnénak meg kell halnia. 278–280.; Ilma Rakusa: Krasznahorkai László: Az ellenállás melankóliája. 281–283.; Karlheinz Dederke: A lélek úti kalandja. 284–287.; Samuel Moser: Át a poklon és vissza. 288–290.; Verena Auffermann: Hagyaték a honlapon. 291–294.; Klaus Dermutz: Szomorúság mindenek felett. 295–297.; Matthias Peter: Amikor tangót jár a Sátán. 298–299.; Irene Prespost: “Az írás önvédelem”. 300–301.; Sanna Bührer: A hős az új művészet csarnokaiban köt ki. 302–303.; Andreas Breitenstein: Zuhanás Nyugaton. 304–307.; Beat Mazenauer: Nagy utazás, jéghideg melankólia. 308–310.; Cristoph Bartmann: Dac, de sokgyökü. 311–313.; Hans Christian Kosler: Előre a halhatatlanságba. 314–315.; Bernhard Fetz: Négy hős a fejben. 316–319.
          Függelék: Életrajz, bibliográfiai adatok. 323–343.      

ISMERTETÉS:
Perecz László = Népszabadság, 2002. máj. 4., 103. sz. Hétvége c. mell., 30.

 

Krasznahorkai beszélgetések. Szerk., jegyzetek, előszó: Hafner Zoltán. Bp. 2003. Széphalom Könyvműhely, 141 l.

TARTALOM:
Hafner Zoltán: Előszó 5.; Keresztury Tibor: Nem lehet megúszni. 7–21.; Klaus Dermutz: „Számunkra nincs kikötő, csak víz”. 22–30. Margócsy István: „Hermészre figyelek…” 31–42.; Hafner Zoltán: A következő pillanat reménye. 43–49.; Bihari László: A szerelem globális hiánya. 50–55.; Peer Krisztián: Nekem mindenki magyar. 56–60.; Rádai Eszter: „… lélegzetre írom ezeket a mondatokat”. 61–69.; Eve-Marie Kallen: Az ember elfelejtette a világot. 70–75.;Varga Lajos Márton: Ebben a világban semmi sincs a helyén. 76–81.; Keresztury Tibor–Székely Judit: „Nincs már sehol semmi”: 82–91.; Apor Noémi–Weiner Sennyei Tibor: Vonuljanak a föld alá! 92–97.; Rádai Eszter: „Lementem egy félórára”. 98–111.; Nagy Gabriella: Szelek, kövek, növények, kozmikus tér. 112–119.; Pál Melinda: A valóság nem látható. 120–126.
Jegyzetek. 127–134.; Névmutató. 135–137.; Krasznahorkai László kötetben megjelent művei. 138.; Krasznahorkai László műveiből, közreműködésével készült filmek. 139–140.

ISMERTETÉS:
[Szénási Zsófia] Sz. Zs. = Könyvhét, 2004. ápr. 15., 8. sz. 18.


▲ start of page