home ◄

back ◄

 

PERIODIKUMOKBAN, GYŰJTEMÉNYES KÖTETEKBEN MEGJELENT ÍRÁSOK

ARTCLES in periodicals, COLLECTIONS IN HUNGARIAN 

 

1969

Béla Ottó: Flamingó. [Cikk] = Békés megyei Népújság, 1969. máj. 10., 105. sz. 6. ― A gyulai Flamingó zenekarról, amelynek a 15 éves K. L. a zongoristája. Fotóval.

 1985

[Balassa Péter] (balassa): Bemutatjuk Krasznahorkai Lászlót. [Krit.] = Könyvvilág, 1985. máj., 5. sz. 9. ― A Sátántangó c. regényről. Fotóval.

Wéber Antal: Biztató és lehangoló. = Népszabadság, 1985. júl. 3., 7. ― A Sátántangó c. regényről.

Bata Imre: Megcsalatva tettem le. [Krit.] = Élet és Irodalom, 1985. júl. 19., 29. sz. 11. ― A Sátántangó c. regényről.

Radnóti Sándor: Megalázottak és megszomorítottak. Krasznahorkai László: Sátántangó című regényéről és irodalmi környezetéről. [Tan.] = Életünk, 1985. aug., 8. sz. 753–768. ― Ua. R. S.: Mi az, hogy beszélgetés, 1988.

Juhász Erzsébet: A hitelesen tagadott állítása. Krasznahorkai László: Sátántangó. [Tan.] = Híd, 1985. okt., 10. sz. 1394–1398. ― Ua. J. E.: Állomáskeresésben, 1993.

Alexa Károly: Krasznahorkai László: Sátántangó. [Ism.] = Négy Évszak, 1985. okt., 10. sz. 51.

Domokos Mátyás: Kiszabott parcellán. Krasznahorkai László: Sátántangó. [Krit.] = Kortárs, 1985. dec., 12. sz. 155–157. ― Ua. D. M.: Átkelés, áttűnés. 1987. 321–326.

Nagy Sz. Péter: „Nagyon meg van ez csinálva”. Krasznahorkai László: Sátántangó. [Krit.] = Új Írás, 1985. dec., 12. sz. 111–112.

Spiró György: Levél Radnóti Sándorhoz. = Életünk, 1985. dec., 12. sz. 1149–1151. ― A Sátántangó c. regényről.

1986

Földényi F. László: Krasznahorkai László: Sátántangó. [Krit.] = Kritika, 1986. jan., 1. sz. 31–32.

Balassa Péter: A csapda koreográfiája. [Tan.] = Jelenkor, 1986. febr., 2. sz. 177–184. ―  Ua. B. P.: A látvány és a szavak, 1987.; Átkelés II. 2009

Laczkó Pál: Próza-olvasónapló. = Palócföld, 1986. 2. sz. 65–73. ― A Sátántangó c. regényről.

Margócsy István: Sátáni világ – kegyelmi pillanat. [Krit.] = Könyvvilág, 1986. máj., 5. sz. 14.

[Sipos Gyula] Albert Pál: A pók stratégiája.[Krit.] = Irodalmi Újság, 1986. 3. sz. [ősz] 23–24. ― A Sátántangó c. regényről. Ua. A. P.: Alkalmak, 1997.

Juhász Erzsébet: „Mozdulatlan történet”-ek. Krasznahorkai László: Kegyelmi viszonyok. (Halálnovellák) [Krit.] = Híd, 1986. okt., 10. sz. 1283–1287. ― Ua. J. E.: Állomáskeresésben, 1993.

Koczkás Sándor: Az emberi illeszkedés zavarai. Krasznahorkai László: Kegyelmi viszonyok. [Krit.] = Jelenkor, 1986. okt., 10. sz. 951–954.

Nagy Sz. Péter: Krasznahorkai László: Kegyelmi viszonyok. [Krit.] = Kortárs, 1986. dec., 12. sz. 167–168.

Krasznahorkai László Sátántangó c. regényének kritikai visszhangjából. [Szemelvények] = Látóhatár, 1986. dec., 12. sz. 197–211. 

1987

Siposhegyi Péter: Jövődet hagyom méltó büntetésnek. [Krit.] = Mozgó Világ, 1987. febr., 2. sz. 124–126. ― A Kegyelmi viszonyok c. kötetről.

Balassa Péter: „A kiűzött vendég”. Krasznahorkai László művészetéről. [Tan.] = Új Auróra, 1987. 3. sz. (dec.) 59–62.

Erdődy Edit: A lassan elsötétedő világ. Krasznahorkai László: Kegyelmi viszonyok. [Krit.] = Új Írás, 1987. márc., 3. sz. 125–128.

Károlyi Csaba: Krasznahorkai László: Kegyelmi viszonyok. [Krit.] = Vigilia, 1987. máj., 5. sz. 392–393.

Radics Péter: Iszonyú malaszt. [Krit.] = Forrás, 1987. jún., 6. sz. 77–81. ― A Kegyelmi viszonyok c. kötetről.

Gera Judit: Magyar irodalom Hollandiában. [Cikk] = Élet és Irodalom, 1987. júl. 3., 27. sz. 6.

Alexa Károly: The Waste Land – Magyarország, 1980-as évek. Krasznahorkai László epikája. [Tan.] = Alföld, 1987. szept., 9. sz. 70–80. ―  Ua. A. K.: Eleitől fogva: esszék, tanulmányok, 1996.

Balassa Péter: A csapda koreográfiája. Krasznahorkai László: Sátántangó. [Tan.] = B. P.: A látvány és a szavak. Bp. 1987. 182–200. ― Ua. Jelenkor, 1986. 2. sz.

Domokos Mátyás: Kiszabott parcellán. Krasznahorkai László: Sátántangó. [Krit.] = D. M.: Átkelés, áttűnés. Bp. 1987. 321–326. ―  Ua. Kortárs, 1985. 12. sz.

1988

Varga Szilveszter: Köd vagy zavarosság. Krasznahorkai László Sátántangó c. regényéről. = Üzenet, 1988. 9. sz. 631–636.   

Radnóti Sándor: Megalázottak és megszomorítottak. Krasznahorkai László Sátántangó című regényéről és irodalmi környezetéről. [Tan.] = R. S.: Mi az, hogy beszélgetés? Bp. 1988. 273–300. ― Ua. Életünk, 1985. 8. sz.

 1989

Gregor Dotzauer: A bűn összefüggései. (Ford.: Miszoglád Gábor.) [Krit.] = Jászkunság, 1989. szept., 19–20. ― Megjelent a Frankfurter Allgemeine Zeitung 1989. jún. 20-ai számában. Gy. L. K. L. arcképéről készített plakettjével.

Kőrösi Zoltán: Krasznahorkai László: Az ellenállás melankóliája. [Krit.] = Kortárs, 1989. dec., 12. sz. 161–165.

1990

Károlyi Csaba: Csődöt mondtunk? Krasznahorkai László: Az ellenállás melankóliája. [Krit.] = Alföld, 1990. jan., 1. sz. 41–47. ― Ua. K. Cs.: Ellakni, nézelődni, 1994.

Szerdahelyi Zoltán: Kiszállás a ringből?Krasznahorkai László: Az ellenállás melankóliája. [Krit.] = Szegedi Egyetem, 1990. jan. 15., 5.

Csuhai István: A melankólia ellenállása. [Krit.] = Magyar Napló, 1990. febr. 8., 6. sz. 12.

Alexa Károly: Dél-alföldi apokalipszis. Krasznahorkai László: Az ellenállás melankóliája. [Krit.] = Hitel, 1990. febr. 21., 4. sz. 52–53. ― Ua. A. K.: Eleitől fogva: esszék, tanulmányok, 1996.

Porkoláb Tibor: Példázat a menekülő emberről. = Orpheus, 1990. márc., 1. sz. 37–42. ― Az ellenállás melankóliája c. regényről.

Thomka Beáta: A pusztulás némasága és hangzavara. Krasznahorkai László: Az ellenállás melankóliája. [Krit.] = Új Symposion, 1990. márc., 3. (291.) sz. 49–51. ― Ua. T. B.: Áttetsző könyvtár. Pécs, 1992.

Horkay Hörcher Ferenc: A pusztulás anatómiája. Krasznahorkai László: Az ellenállás melankóliája. [Krit.] = Holmi, 1990. máj., 5. sz. 576–580.

Keresztury Tibor: A hiányzó összefüggés. Krasznahorkai László: Az ellenállás melankóliája. [Krit.] = Életünk, 1990. máj.-jún., 5–6. sz. 494–497. ― Ua. K. T.: Kételyek kora, 2002.

Babarczy Eszter: Krasznahorkai László: Az ellenállás melankóliája. [Krit.] = A Céh, 1990. márc., 3. sz. 58–59.

Dérczy Péter: Krasznahorkai László: Az ellenállás melankóliája. [Krit.] = Kritika, 1990. aug., 8. sz. 41–42. ― Ua. D. P.: Vonzás és választás, 2004.

Odorics Ferenc: „...a részletek összeesküdtek az egész ellen.” Krasznahorkai László: Az ellenállás melankóliája. [Krit.] = Tiszatáj, 1990 okt., 10. sz. 81–83.

Juhász Erzsébet: Egy alapkérdés „levezetése”. Krasznahorkai László: Az ellenállás melankóliája. [Tan.] = Híd, 1990. nov., 11. sz. 1160–1165. ― Ua. J. E.: Állomáskeresésben, 1993.

Földényi F. László: Egy beteljesedő jóslat. [Tan.] = Jelenkor, 1990. dec., 12. sz. 1046–1051. ― Az ellenállás melankóliája c. kötetről. 

1991

[Hellenbart Gyula] (H. Gy.): Mindenütt Magyarország van… A „Sátántangó” német visszhangja. [Cikk] = Profil, 1991. jún., 5. sz. 41. 

1992

Keresztury Tibor: Krasznahorkai László: Az urgai fogoly. [Krit.] = Kortárs, 1992. okt., 10. sz. 113–115. ― Ua. K. T.: Kételyek kora, 2002.

Juhász Erzsébet: A forma keresése. [Krit.] = Híd, 1992. nov.-dec., 11-12. sz. 962–965. ― Az urgai fogoly c. kötetről.

Györffy Miklós: Krasznahorkai László: Az urgai fogoly. [Krit.] = Jelenkor, 1992. nov., 11. sz. 948–950.

Rugási Gyula: Pekingi ősz. Krasznahorkai László: Az urgai fogoly. [Krit.] = Magyar Napló, 1992. nov. 13., 23. sz. 37–38.

Zsélyi Ferenc: Pokoljárás Kínában. [Krit.] = Tiszatáj, 1992. dec., 12. sz. 87–89. ― Az urgai fogoly c. kötetről.

Györffy Miklós: Krasznahorkai László: Sátántangó, Kegyelmi viszonyok. [Krit.] = Új magyar prózaszemle. Pécs, 1992. 204–209. 

1993

Bán Zoltán András: Szívsoha. Krasznahorkai László: Az urgai fogoly. [Krit.] = Holmi, 1993. jan., 1. sz. 139–141.

Fogarassy Miklós: Tegnapután. [Krit.] = Holmi, 1993. jan., 1. sz. 135–139. ― Az urgai fogoly c. kötetről.

Kardos Péter: Kertész, Esterházy, Krasznahorkai. A legjobbak Svájcban. [Cikk] = Magyar Napló, 1993. febr. 5., 3. sz. 28. ― Főként Az ellenállás melankóliája c. regény német sikeréről.

Imre László: Krasznahorkai László: Az urgai fogoly. [Krit.] = Életünk, 1993. márc.-ápr., 3–4. sz. 358–359.

Károlyi Csaba: Ez ne legyen igaz! Krasznahorkai László: Az urgai fogoly. [Krit.] = Népszabadság, 1993. ápr. 29., 99. sz. 12.

Kardos Péter: Krasznahorkai Zürichben. [Cikk] = Magyar Napló, 1993. jún. 25., 13. sz. 30–31.

Szirák Péter: Látja, az egész nincsen. Krasznahorkai László prózájáról. [Tan.] = Alföld, 1993. júl., 7. sz. 44–51. ― Ua. Sz. P.: Az Úr nem tud szaxofonozni, 1995.

Rugási Gyula: Kivonulás az irodalomból. Krasznahorkai László: A Théseus-általános. [Krit.] = Magyar Napló, 1993. szept. 3., 18. sz. 37–38.

Nagy Attila Kristóf: Ex libris. = Élet és Irodalom, 1993. okt. 1., 39. sz. 11. ― A Théseus-általános c. kötetről. 

Juhász Erzsébet: Oda- és elfelé. [Krit.] = Híd, 1993. okt., 10. sz. 782–785. ― A Théseus-általános c. kötetről. 

Nagy Gabriella: Az Okinavai Guvat. Krasznahorkai László: A Théseus-általános. [Krit.] = Holmi, 1993. dec., 12. sz. 1751–1754.

[Szirmay Ágnes] (szirmay): Véletlenül született főmű. [Krit.] = Könyvvilág, 1993. dec., 11–12. sz. 19. ―  A Théseus-általános c. kötetről. Fotóval.

Szirmay Ágnes: Menekülés a pusztulásból. [Krit.] = Könyvvilág, 1993. dec., 11–12. sz. 19. ― A Sátántangó c. regény második kiadásáról.

Juhász Erzsébet: Állomáskeresésben. Pécs, 1993.
           A hitelesen tagadott állítása. K. L.: Sátántangó. [Tan.] 58–63. ― Ua. Híd, 1985. 10. sz.
          „Mozdulatlan történetek”. K. L.: Kegyelmi viszonyok. [Tan.] 64–70. ― Ua. Híd, 1986.10.sz.
           Egy alapkérdés „levezetése”. K. L.: Az ellenállás melankóliája. [Tan.] 71–80. ― Ua. Híd, 1990. 11. sz.

Thomka Beáta: A pusztulás némasága és hangzavara. K. L.: Az ellenállás melankóliája. [Tan.] = T. B.: Áttetsző könyvtár. Pécs, 1993. 178–187. ― Ua. Új Symposion, 1990. 3. (291.) sz. 

1994

Géczi János: A Titanic-helyzet. Krasznahorkai László: A Théseus-általános. [Krit.] = Forrás, 1994. jan., 1. sz. 94–95.

Juhász Erzsébet: Oda- és elfelé. Krasznahorkai László: A Théseus-általános. [Krit.] = Tiszatáj, 1994. jan., 1. sz. 85–88. ― Ua. Híd, 1993. 10. sz.

Pete Klára: Légy keserűvé! Krasznahorkai László: A Théseus-általános. [Krit.] = Határ, 1994. febr., 1. sz. 125–128.

Tót H. Zsolt: Lebegés az űrben. Krasznahorkai László: A Théseus-általános. [Krit.] = Életünk, 1994. jan.-febr., 1–2. sz. 186–187.

Károlyi Csaba: „Amit művelek, az bizony, sajnos, irodalom”. Krasznahorkai László: A Théseus-általános. [Krit.] = Jelenkor, 1994. ápr., 4. sz. 394–398. ― Ua. K. Cs.: Ellakni, nézelődni, 1994.

Bán Zoltán András: Holdbéli viszonyok. [Krit.] = Beszélő, 1994. máj. 19., 20. sz. 36–37. ― A Sátántangó második kiadásáról. ― Ua. B. Z. A.: Az elme szabad állat. Bp. 2000.

Margócsy István: Kinek a szemével. [Krit.] = Filmvilág, 1994. jún., 6. sz. 4–7. ― A Sátántangó c. filmről.

Esterházy Péter: Egy nagyszabású. [Krit.] = Filmvilág, 1994. jún., 6. sz. 8–9. ― A Sátántangó c. filmről.

Kovács András Bálint: A falfelület is történet. Beszélgetés Tarr Bélával és Hranitzky Ágnessel. = Filmvilág, 1994. jún., 6. sz. 10–13. ― Két interjúrészlet (1991, 1994) a Sátántangó c. filmről.

Balassa Péter, Lengyel László, Szilágyi Ákos: Az Időtől keletre. Kerekasztal-beszélgetés Tarr Béla filmjéről. = Filmvilág, 1994. okt., 10. sz. 4–9.

Károlyi Csaba: Ellakni, nézelődni. Bp. 1994.
          „Csődöt mondtunk”. (Az ellenállás melankóliája.) [Krit.] 65–76. ― Ua. Alföld, 1990. 1. sz.
„Nincs labirintus,  csak eltévedtünk”. (A Théseus-általános.) [Krit.] 77–87. ― Ua. Jelenkor, 4. sz.

1995

Selyem Zsuzsa: Madár a röpte nélkül. [Tan.] = Korunk, 1995. márc., 3. sz. 78–84.

Palkó Gábor: Hölgyválasz. Krasznahorkai László: Sátántangó. [Tan.] = Alföld, 1995. szept., 9. sz. 43–57.

Szilágyi Márton: Labirintusban. Krasznahorkai László: A Théseus-általános. [Tan.] = Sz. M.: Kritikai berek. Bp. 1995. 130–137.

Szirák Péter: Látja, az egész nincsen. Krasznahorkai László. [Tan.] = Sz. P.: Az Úr nem tud szaxofonozni. Bp. 1995. 31–42. ― Ua. Alföld, 1993. 7. sz.

1996

– –: Krasznahorkai-film New Yorkban. [Hír] = Szentendrei Körkép, 1996. aug. 15., 28. sz. 1. ― A Sátántangó bemutatója a Lincoln Centerben.

K. L.: Kárhozat. [Cikk] = RTV Újság, 1996. nov. 25-dec. 1., 48. sz., 8.

Varga Viktor: A Théseus-általános. [Cikk] = RTV Újság, 1996. dec. 2-dec. 8., 49. sz., 4.

Alexa Károly: Eleitől fogva: esszék, tanulmányok. Bp. 1996.
The Waste Land-Magyarország, 1980-as évek. Krasznahorkai László. [Krit.] 197–208. ― Ua. Alföld, 1987. 9. sz.
Dél-alföldi apokalipszis. Krasznahorkai László: Az ellenállás melankóliája. [Krit.] 209–217. ― Ua. Hitel, 1990. 4. sz.

Hárs Endre: Apokatasztászisz. Krasznahorkai László: Sátántangó. [Tan.] = Hárs Endre – Szilasi László: Lassú olvasás. Szeged, 1996. 164–192. 

1997

Szirák Péter: A példázat és tanúságtétel retorikája. A Krasznahorkai László recepció. [Tan.] = Bárka, 1997. márc., 1. sz. 78–87.

Forgách András: Black and blacker. [Tan.] = Metropolis, 1997. nyár, 90–105.

Vincze Teréz: „Csak nézni, hogy telik a kurva élet” avagy profán mitológia. [Tan.] = Metropolis, 1997 nyár, 106–113.

Beszélgetés Tarr Bélával. Beszélgetőtárs Kenyeres Bálint. = Metropolis, 1997 nyár, 114–131.

Bouquet, Stéphane: Tarr Béla tündöklő útja. (Ford.: Balázs Eszter.) [Tan.] = Metropolis, 1997 nyár, 132–135. ― K. L.-ról is.

Zsadányi Edit: Az utazás melankóliája. [Tan.] = Alföld, 1997. júl., 7. sz. 64–83. ― Az urgai fogoly c. kötetről.

[Sipos Gyula] Albert Pál: A pók stratégiája. = A. P.: Alkalmak. Bp. 1997. 348–354. ― A Sátántangó c. regényről. ― Ua. Irodalmi Újság, 1986. 3. sz.

Károlyi Csaba: Krasznahorkai László: Sátántangó. [Tan.] = 7 x 7 híres mai magyar regény. Bp. 1997. 454–460. 

1998

Bazsányi Sándor: Minél sötétebb az éjjel… Krasznahorkai László: Kegyelmi viszonyok. [Krit.] = Élet és Irodalom, 1998. jan. 16., 3. sz. 14.

– –: Kitüntetések a Magyar Kultúra Napján. [Hír] = Népszabadság, 1998. jan. 22., 8. ― K. L. Márai Sándor-díjas.

Katona Gergely: Destrukció elméletben és gyakorlatban. [Tan.] = Protestáns Szemle, 1998. jan.-márc., 1. sz. 26–47.

Kulcsár Szabó Zoltán: Hozzászólás Katona Gergely: Destrukció elméletben és gyakorlatban c. dolgozatához. = Protestáns Szemle, 1998. jan.-márc., 1. sz. 48–50.

Varga Lajos Márton: Megjött Ézsaiás. [Krit.] = Népszabadság, 1998. júl. 25., 173. sz. 31.

Károlyi Csaba: Megjött? [Krit.] = Élet és Irodalom, 1998. aug. 21., 34. sz. 12. ― A Megjött Ézsaiás c. elbeszélésről.

– –: Ma a Magyar Tanszéken. Tanácskozás Krasznahorkai László munkásságáról. [Cikk] = Magyar Szó [Szabadka], 1998. nov. 24., 280. sz. 10. ― Fotóval. Az előadások szövegét lásd Hungarológiai Közlemények, 1998. 4. sz.

Molnár Eleonóra: Körmondatokról és a „helyzetbe hozásról”. Tegnap a Magyar Tanszéken tanácskozás kezdődött Krasznahorkai László műveiről. [Cikk] = Magyar Szó [Szabadka], 1998. nov. 25., 281. sz. 10.

Angyalosi Gergely: Egy metafizikus író. [Tan.] = Hungarológiai Közlemények, 1998. 4. sz. 7–14. ― A Kegyelmi viszonyok c. kötet novelláiról. Ua. A. G.: Romtalanítás, 2004.

Gerold László: A helyzetbe hozás változatai a Kegyelmi viszonyok novelláiban. [Tan.] = Hungarológiai Közlemények, 1998. 4. sz. 15–19.

Faragó Kornélia: A térviszonyok nyelve. [Tan.] = Hungarológiai Közlemények, 1998. 4. sz. 21–30.

Tverdota György: Szutyok és periódus. [Tan.] = Hungarológiai Közlemények, 1998. 4. sz. 31–38.

Kappanyos András: A kizökkentség mint létállapot. [Tan.] = Hungarológiai Közlemények, 1998. 4. sz. 39–46.

Utasi Csaba: A létbeli kiszolgáltatottság szövegszervező funkciója a Sátántangóban. [Tan.] = Hungarológiai Közlemények, 1998. 4. sz. 47–54.

Harkai Vass Éva: negatív teremtésmítosz, profán megváltástörténet. K. L.: Sátántangó. [Tan.] = Hungarológiai Közlemények, 1998. 4. sz. 55–59.

Pomogáts Béla: Regény az idő ellen. Az urgai fogoly gondolati horizontja. [Tan.] = Hungarológiai Közlemények, 1998. 4. sz. 61–68.

Bence Erika: Párhuzam és párbeszéd. K.L.: Az ellenállás melankóliája; A Théseus-általános. [Tan.] = Hungarológiai Közlemények, 1998. 4. sz. 69–74.

Csányi Erzsébet: Metanarratív jelenségek K. L. műveiben. [Tan.] = Hungarológiai Közlemények, 1998. 4. sz. 75–79.

Bányai János: Ellenszegülés a szövegnek. Kontinuitás és diszkontinuitás K. L. prózájában. [Tan.] = Hungarológiai Közlemények, 1998. 4. sz. 81–87. 

Szirák Péter: A példázat és tanúságtétel retorikája. A Krasznahorkai-olvasás. [Tan.] = Sz. P.: Folytonosság és változás. Debrecen, 1998. 69–76.  

1999

Magyar Éva: Az elbeszélés csapdájában. Krasznahorkai László: Kegyelmi viszonyok. [Tan.] = Jelenkor, 1999. jan., 1. sz. 98–106.

Angyalosi Gergely: Egy metafizikus prózaíró. Krasznahorkai László [Tan.] = Alföld, 1999. márc., 3. sz. 36–41. ― Ua. A. G.: Romtalanítás, 2004.

Bónus Tibor: Útirajz, önéletírás, irodalom. Az urgai fogoly retorikájáról. [Tan.] = Alföld, 1999. márc., 3. sz. 55–64. ― Ua. B. T.: Diskurzusok összjátéka, 2001.

Kappanyos András: A kizökkentség mint létállapot. [Tan.] = Alföld, 1999. márc., 3. sz. 42–47.

Tverdota György: Szutyok és periódus. [Tan.] = Alföld, 1999. márc., 3. sz. 47–53.

Keresztury Tibor: Vége van megint. Krasznahorkai László: Megjött Ézsaiás. [Krit.] = Alföld, 1999. máj., 5. sz. 104–106. ― Ua. K.T.: Kételyek kora, 2002.

Zsadányi Edit: Írás a beszédben. Krasznahorkai László: A Théseus-általános. [Tan.] = Jelenkor, 1999. máj., 5. sz. 530–543.

Pályi András: Egy kézirat regénye. Krasznahorkai László: Háború és háború. [Krit.] = Népszabadság, 1999. máj. 29., 123. sz. 35.

Kiss Ottó: Fikciótól a valóságig. [Cikk] = Békés Megyei Napló, 1999. máj. 12., 5. ― K. L. Mario Merz-cel Gyulán.

[Mocsár József] M. J.: Kapcsolatok Schaffhausen-nel? [Hír] = Gyulai Hírlap, 1999. máj. 14., 19. sz. 4. ― K. L. és Mario Merz látogatása Gyulán.

Zsadányi Edit: A Másik hangja. – Krasznahorkai László: Sátántangó. [Tan.] = Irodalomtörténet, 1999. 2. sz. [nyár] 280–297.

Danyi Zoltán: Átírás: tintafekete mágia. Krasznahorkai László: Háború és háború. [Krit.] = Híd, 1999. júl.-aug., 7–8. sz. 533–536.

Bán Zoltán András: Nincs új a nap alatt. [Glossza.] = Élet és Irodalom, 1999. szept. 17., 37. sz. 11.

Bényei Tamás: Honlap. Krasznahorkai László: Háború és háború. [Krit.] = Holmi, 1999. okt., 10. sz. 1305–1309.

Wilheim András: Kellő tisztelettel. [Glossza.] = Élet és Irodalom, 1999. okt. 1., 39. sz. 2. Válasz Bán Zoltán András glosszájára.

Károlyi Csaba: Ki tudja, hogy miért? Krasznahorkai László: Háború és háború. [Krit.] = Élet és Irodalom, 1999. okt. 22., 42. sz. 12.

Schäffer Erzsébet: Háború és háború. [Ism.] = Nők Lapja, 1999. okt. 27., 43. sz. 79.

Vida Galambos Margit: Ki volt Korim? = Árgus, 1999. 6. sz. (nov.-dec.), 78–80. ― A Háború és háború c. kötetről.

Szilágyi György: A halál ura és a túlvilág. Krasznahorkai László: Háború és háború. [Krit.] = Új Forrás, 1999. nov., 9. sz. 59–64.

Újabb német kritikák. Esterházy Péter, Nádas Péter, Konrád György és K. L. német köteteinek recenzióiból. (Vál. és ford.: Sárossi Bogáta.) [Ism.] = Élet és Irodalom, 1999. nov. 19., 46. sz. 14. 

Margócsy István: Ex libris. [Krit.] = Élet és Irodalom, 1999. dec. 10. ― A Háború és háború c. kötetről is.

2000

Varga Viktor: A mennyország szomorú. [Cikk] = RTV Részletes, 2000. jan. 17–23. 3. sz. 21. ― „Krasznahorkai László Háború és háború című regénye – ahogy a szerző 1999. szeptember harmadik hetében elmesélte Szőke Csillának a Magyar Rádió Részvénytársaság 1-es stúdiójában.” 5 részben, jan. 17–21. között. Szerk: Varga Viktor. Rend.: Magos György. Fotóval.

Szilágyi Márton: A vég, amelyet nem lehet feledni. Krasznahorkai László: Háború és háború. [Krit.] = Bárka, 2000. 1. sz. (jan.-febr.), 89–93.

Bengi László: Krasznahorkai László: Háború és háború. [Krit.] = Vigilia, 2000. febr., 2. sz. 158–159.

Olasz Sándor: Látomásos képrendszer az újabb magyar regényben. (Szilágyi István, Krasznahorkai László, Sándor Iván.) [Tan.] = Forrás, 2000. febr., 2. sz. 76–82. 

Bombitz Attila: KÁPRÁZAT. DOC (Munkafájlok Krasznahorkai László Háború és háború című regényéhez.) [Tan.] = Tiszatáj, 2000. márc., 3. sz. 83–93. ― L. még B. A.:Akit ismerünk… 2005.

Krammer Balázs: A befejezhetetlen szöveg. Krasznahorkai László: Háború és háború. [Tan.] = Jelenkor, 2000. ápr., 4. sz. 430–437.

Kovács Gergely: Virtuális világok. Krasznahorkai László: Háború és háború. [Krit.] = Hitel, 2000. jún., 6. sz. 102–105.

Bán Zoltán András: Holdbéli viszonyok. [Krit.] = B. Z. A.: Az elme szabad állat. Bp. 2000. 286–292. ― Ua. Beszélő, 1994. 20. sz.

Vasák Benedek Balázs: Az utolsó dombon. Tájkép és tájábrázolás Krasznahorkai László és Tarr Béla Sátántangóiban. [Tan.] = Adoptációk. Bp. 2000. 185–205.

2001

Olasz Sándor: A kivezető út melankóliája.(Krasznahorkai László: Háború és háború.) [Tan.] = Forrás, 2001. jan., 1. sz. 93–96.

Forgách András – Kovács András Bálint – Szilágyi Ákos: A rend éjszakája. [Int.] = Filmvilág, 2001. jan., 1. sz. 4–7. ― Beszélgetés Tarr Béla Werckmeister harmóniák c. filmjéről. Lejegyezte Schubert Gusztáv.

R. Hahn Veronika: Fókuszban a magyar irodalom. Fesztivál a londoni Barbican művelődési központban. [Cikk] = Népszabadság, 2001. máj. 30., 12. ― A júniusi fesztivál díszvendége K. L.

Martinovics Tibor: Valóságépítmények. Krasznahorkai László: Háború és háború. [Tan.] = VárUcca, 2001. 2–3. sz. 141–144.

Keresztury Tibor:Az őrület nosztalgiája. [Krit.] = Magyar Narancs, 2001. dec. 20., 51-52. sz. 64., 67. ― Az Este hat; néhány szabad megnyitás c. kötetről. Fotóval. (Uo. Turcsányi Sándor kritikája Tarr Béla Werckmeister harmóniák c. filmjéről.)

Bónus Tibor: Útirajz, önéletírás, irodalom. (Az urgai fogoly retorikájáról.) [Tan.] = B. T.: Diskurzusok összjátéka. Bp. 2001. 60–71. ― Ua. Alföld, 1999. márc.

Fodor Péter: Amit ez a kiismerhetetlenség eltakar. Krasznahorkai László: Háború és háború. [Tan.] = Vándor szövevény. Debrecen, 2001. 164–179.  

2002

Csuhai István: Alkalom szüli-e? [Krit.] = Élet és Irodalom, 2002. febr. 8., 6. sz. 22. ― Az Este hat; néhány szabad megnyitás c. kötetről.

Tarján Tamás: Templom az, ahol. [Krit.] = Könyvhét, 2002. febr. 21., 4. sz. 15. ― Az Este hat; néhány szabad megnyitás c. kötetről. Ua. T. T.: Könyvbölcső, 2008.

P. Szabó Ernő: Remény a szelencében. [Krit.] = Magyar Nemzet, 2002. márc. 9., 58. sz. 33. ― Az Este hat; néhány szabad megnyitás c. kötetről.

Tóth Ákos: Kultúrtermi tűz. [Krit.] = Új Forrás, 2002. máj., 5. sz. 36–40. ― Az Este hat; néhány szabad megnyitás c. kötetről.

Perecz László: Szociofilozófia. Krasznahorkai olvasókönyv. [Krit.] = Népszabadság, 2002. máj. 4., 103. sz. Hétvége c. mell., 30.

Korcsog Balázs: Meisterwerk. = Iskolakultúra, 2002. 6–7. sz., jún.-júl. ― K. L. Az ellenállás melankóliája c. regényéről és Tarr Béla Weckmeister harmóniák c. filmjéről.

Dér Valéria: Olvasónapló. K. L.: Az ellenállás melankóliája. [Tan.] = Árgus, 2002. aug.-szept., 8–9. sz. 57–59.

Szirák Péter: Szóval nehéz. A magyar prózáról 2001 júliusában. [Tan.] = Bárka, 2002. 5. sz. [szept.-okt.] 53–71. ― K. L.-ról: 58–59.

Pap Vera Ágnes: K. L.: Este hat; néhány szabad megnyitás. [Krit.] = Vigilia, 2002. szept., 9. sz. 719.

N. M. R.: Krasznahorkai-est Veszprémben. [Hír] = Magyar Nemzet, 2002. szept. 24., 223. sz. 15.

Merklin Tímea: Csak jól kell fülelni, mit diktálnak fentről. K. L. volt a vendég a Művészetek Házában [Cikk] = Vas Népe, 2002. nov. 28., 277. sz. 7. ― Az író szombathelyi estjéről. (Beszélgetőtárs: Wilheim András.) Fotóval.

Keresztury Tibor: Kételyek kora. Bp. 2002.
A hiányzó összefüggés. (K. L.: Az ellenállás melakóliája.) [Krit.] 187–194. ― Ua. Életünk, 1990. 5-6. sz.
A történet belső felszíne. (K. L.: Az urgai fogoly.) [Krit.] 194–200. ― Ua. Kortárs, 1992. 10. sz.
Vége van megint. (K. L.: Megjött Ézsaiás.) [Krit.] 200–204. ― Ua. Alföld, 1999. 5. sz.

2003 

Takács Ferenc: Talányok könyve. [Krit.] = Népszabadság, 2003. márc. 1., 51. sz. 33. ― Az Északról hegy, Délről tó… c. kötetről.

Tarján Tamás: … és középen az ötödik égtáj. [Krit.] = Új Könyvpiac, 2003. márc., 3. sz. 32., 34. ― Az Északról hegy, Délről tó… c. kötetről. Bővítve: T. T.: Csendestárs, 2003.

Barna Imre: [Laudáció] = Beszélő, 2003. márc., 3. sz. – Elhangzott 2003. márc. 7-én, a Soros Alapítvány díjátadó ünnepségén.

– –: Átadták a Soros-díjakat. [Hír] = Magyar Nemzet, 2003. márc. 8., 57. sz. 15. ― Az Alapítvány egyik alkotói díját K. L. kapta.

H. M.: Soros-díjak – utoljára. [Cikk] = Népszabadság, 2003. márc. 8., 57. sz. 12. ― Az Alapítvány egyik alkotói díját K. L. kapta.

– –: Átadták a Soros Alapítvány díjait. [Hír] = Magyar Hírlap, 2003. márc. 10., 58. sz. 15. ― Az Alapítvány egyik alkotói díját K. L. kapta.

– –: Soros-díjak. [Hír] = Magyar Narancs, 2003. márc. 13., 11. sz. 8. ― Az Alapítvány egyik alkotói díját K. L. kapta.

– –: Krasznahorkai László könyvbemutatója. [Hír] = Magyar Narancs, 2003. márc. 13., 11. sz. Snoblesse oblige c. mell., 1. ― Az Északról hegy, Délről tó… c. regény bemutatója az Írók Boltjában, 2003. márc. 20-án. [A beszélgetőtárs Keresztury Tibor volt!]

– –: Soros-díjak 2003. [Hír] = Élet és Irodalom, 2003. márc. 14., 11. sz. 4. ―  Az Alapítvány egyik alkotói díját K. L. kapta.

– –: Krasznahorkai László könyvbemutatója. [Hír] = Magyar Nemzet, 2003. márc. 20., ― Az Északról hegy, Délről tó… c. regény bemutatója az Írók Boltjában, 2003. márc. 20-án. [Beszélgetőtárs Keresztury Tibor.]

Rugási Gyula: A felhők bekeretezése. [Krit.] = Élet és Irodalom, 2003. márc. 28., 13. sz. 29. ― Az Északról hegy, Délről tó… c. kötetről.

Fejős Éva: Genji herceg unokája Kiotóban. [Ism.] = Nők Lapja, 2003. ápr. 9., 15. sz. 86. ― Az Északról hegy, Délről tó… c. kötetről.

Weiner Sennyei Tibor: 3 mondat 1 kertregényről. [Esszé] = Szegedi Egyetem, 2003. ápr. 22., 6. sz. 12. ― Az Északról hegy, Délről tó… c. kötetről.

Bombitz Attila: A világ foglya. [Krit.]= Tiszatáj, 2003. máj., 5. sz. 97–103. ― Az Északról hegy, Délről tó… c. kötetről. ― L. még B. A.:Akit ismerünk… 2005.

Keresztesi József: A leszálló nap háza. [Krit.] = Magyar Narancs, 2003. máj. 15., 20. sz. 38–39. ― Az Északról hegy, Délről tó… c. kötetről. Ua. K. J.: Hamisopera, 2007.

Vágvölgyi B. András: Kyoto Underground. [Krit.] = Magyar Narancs, 2003. máj. 15., 20. sz. 40. ― Az Északról hegy, Délről tó… c. kötetről.

Harci Andor: A szerző is ember. Irodalmi est Krasznahorkai Lászlóval. = Kronosz, 2003. máj., 14.

Szegő János: Krasznahorkai László: Északról hegy, Délről tó, Nyugatról utak, Keletről folyó [Krit.] = Szépirodalmi Figyelő, 2003. 3. sz. [máj.-jún.] 87–88.

Danyi Zoltán: Kyotóban tavasz. [Krit.] = Vigilia, 2003. jún., 6. sz. 474–476. ― Az Északról hegy, Délről tó… c. kötetről.

Sturm László: Példázat és képiség. [Krit.] = Magyar Szemle, 2003. aug., 7–8. sz. 187–193. ― Az Északról hegy, Délről tó… c. kötetről.

Selyem Zsuzsa: A Krasznahorkai nem. [Tan.] = Látó, 2003. nov., 11. sz. 67–93. ― Az Északról hegy, Délről tó… c. kötetről. Ua. S. Zs.: Fehérek közt, 2007.

Gyulai Ábrahám: Ötven év K. L. életéből. [Cikk] = Gyulai Hírlap, 2003. dec. 24., 52–53. sz. 4.

Olasz Sándor: Reális látomások, ezredfordulós mítoszok. (Sándor Iván: A szefforiszi ösvény, K. L.: Háború és háború.) [Tan.] = O. S.: Mai magyar regények. Bp. 2003. 190–200.

Tarján Tamás: … és középen az ötödik égtáj. [Krit.] = T. T.: Csendestárs. Bp. 2003.166–173. ― Az Északról hegy, Délről tó… c. kötetről. Rövidítve: Új Könyvpiac, 2003. márc.

Thomka Beáta:Glosszárium. Debrecen, 2003. 104–110.

2004

Keresztury Tibor: Az ellenállás méltósága. Hat bekezdés az ötvenéves K. L.-ról. [Esszé] = Élet és Irodalom, 2004. jan. 2., 1. sz. 3.

Végh Attila: Gyönyörű szorongás hamuszürke világban. [Cikk] = Magyar Nemzet, 2004. jan. 7., 14. ― K. L. ötvenéves. Fotóval.

Alexa Károly: És Genji herceg apja? [Tan.] = Kortárs, 2004. febr., 2. sz. 97–110. ― Az Északról hegy, Délről tó… c. kötetről. Ua. A. K.: Quodlibet, 2004.

– –: Állami kitüntetések listája. [Hír] = Magyar Hírlap, 2004. márc. 16., 63. sz. 20. ― K. L. Kossuth-díjas író.

– –: Elismerések március 15-e alkalmából. [Hír] = Magyar Nemzet, 2004. márc. 16., 64. sz. 4. ― K. L. Kossuth-díjas író.

– –: Kitüntetések március 15-e alkalmából. [Hír] = Népszabadság, 2004. márc. 16., 63. sz. 8. ― K. L. Kossuth-díjas író. Fotóval.

– –: Nemzeti ünnepünk alakalmából átadták a legrangosabb állami kitüntetéseket. [Hír] = Népszava, 2004. márc. 16., 63. sz. 8. ― K. L. Kossuth-díjas író.

Bogár Zsolt: Pénz, plecsni, Parnasszus. Magyar irodalmi díjak. [Cikk] = Magyar Narancs, 2004. márc. 18., 12. sz. 28–29. ― K. L. Kossuth-díjáról is. Fotóval.

– –: Kitüntetések március 15-e alkalmából. [Hír] = Élet és Irodalom, 2004. márc. 19., 12. sz. 11. ― K. L. Kossuth-díjas.

– –: Szolidaritás. [Hír] = Élet és Irodalom, 2004. márc. 19., 12. sz. 7. ― K. L. is aláírta az Írószövetségből kilépők nyilatkozatát.

tt: Krasznahorkai a neten. [Cikk + Nyil.] = Magyar Hírlap, 2004. márc. 23., 69. sz. 14. ― K. L.-t választották meg a Digitális Irodalmi Akadémia új tagjának. Címlapon fotóval.

– –: Krasznahorkai a Digitális Akadémia új tagja. [Hír] = Népszabadság, 2004. márc. 23., 69. sz. 5. – Fotóval. [Lásd még a lap előző számának hírrovatát, 5. p.]

– –: Új digitális akadémikus. [Hír] = Magyar Narancs, 2004. márc. 25., 13. sz. 8.

Sepsei Gergely: Krasznahorkai László Kossuth-díjas. [Cikk] = Falu-lap [Pilisszentlászló], 2004. márc. 26., 3. sz. 4.

– –: Új digitális akadémikus. [Hír] = HVG, 2004. márc. 27., 13. sz. 15. ― Fotó: Tóth László.

Utasi Csilla: A zen kertje. [Tan.] = Pannonhalmi Szemle, 2004. 1. sz. [tavasz] 109–113. ― Az Északról hegy, Délről tó… c. kötetről.

[Szénási Zsófia] Sz. Zs.: Az apokalipszis-tudatú ember. [Ism.]= Könyvhét, 2004. ápr. 15., 18. sz. 18. ― A Krasznahorkai beszélgetések c. kötetről.

Király Levente: „Így irtok én”. Krasznahorkai László: Szex, szerelem, gyengédség. [Paródia.] = Élet és Irodalom, 2004. április 23., 17. sz. 21. ― Ua. K. L.: Így irtok én, 2004.

Kiss László: A hiányzó egy. [Krit.] = Bárka, 2004. 3. sz. [máj.-jún.], 127–131. ― Az Északról hegy, Délről tó… c. kötetről.

Horváth Györgyi: A megvilágosodott Kína. [Ism.]= Népszabadság, 2004. jún. 3. Könyvszemle c. mell. IV. ― A Rombolás és bánat az Ég alatt c. kötetről. Fotóval.

Bazsányi Sándor: Jöttem a Jangce partjairól. [Krit.]= Élet és Irodalom, 2004. jún. 4., 23. sz. 21. ― A Rombolás és bánat az Ég alatt c. kötetről. Ua. B. S.: „Fehéret, feketét, tarkát…” 2009.

Zsadányi Edit: Terek játéka.[Tan.] = Alföld, 2004. júl., 7. sz. 94–98. ― Az Északról hegy, Délről tó… c. kötetről.

Korcsog Balázs: Nó-regény. [Tan.] = Alföld, 2004. júl., 7. sz. 98–103. ― Az Északról hegy, Délről tó… c. kötetről.

Selyem Zsuzsa: Út az Ég alatt. [Krit.] = A Hét, 2004. júl. 1. ― A Rombolás és bánat az Ég alatt c. kötetről.

Kolozsi László:Kínai giccs. [Krit.] = Magyar Narancs, 2004. szept. 9., 37. sz. 32. ― A Rombolás és bánat az Ég alatt c. kötetről.

Balogh Endre: Krasznahorkai László. [Tan.] = Szépirodalmi Figyelő, 2004. 4. sz. [júl.-aug.], 119–125. ― Fotóval.

Radák Juca: Tájvédelmi Körzet. Táj nincs. Tájelméleti előadássorozat a Dovin Galériában. [Cikk] = Balkon, 2004. nov.-dec., 11–12. sz. 57–58. ― Szanyi Gergő fotóival.

Alexa Károly: És Genji herceg apja? [Tan.] = A. K.: Quodlibet. Bp. 2004. 102–117. ― Az Északról hegy, Délről tó… c. kötetről. Ua. Kortárs, 2004. 2. sz.

Angyalosi Gergely: Egy metafizikus prózaíró. [Tan.] = A. G.: Romtalanítás. Bp. 2004. 98–104. ― Ua. Alföld, 1999. 3. sz.  

Dérczy Péter: Az elbeszélő tekintete. K. L.: Az ellenállás melankóliája. [Krit.] = D. P.: Vonzás és választás. Debrecen, 2004. 59–64. ― Ua. Kritika, 1990. 8. sz.  

Györffy Miklós: Egy kínai istennő és egy japán herceg. K. L. távol-keleti túlvilága. [Tan.] = Gy. M.: Magyar elbeszélő szólamok. Pozsony, 2004. 214–224. 

Király Levente: Krasznahorkai László: Szex, szerelem, gyengédség. [Paródia.] = K. L.: Így irtok én. Bp. 2004. 126–136. ― Ua. Élet és Irodalom, 2004. 17. sz. 

Sarankó Márta: New York felett a menny. [Tan.] = Miért olvassák a németek a magyarokat? Befogadás és műfordítás. Szeged, 2004. 143–150. 

2005

Thimár Attila: K. L.: Rombolás és bánat az Ég alatt. [Krit.]= Szépirodalmi Figyelő, 2005. 1. sz. [jan.-febr.] 113–115.

Polonyi Péter: Az elvágyódás könyve. [Krit.] = Kritika, 2005. febr., 2. sz. 10–11. ― A Rombolás és bánat az Ég alatt c. kötetről. Fotóval.

Kalmár Éva: Az elveszett kultúra nyomában. [Krit.] = Kritika, 2005. febr., 2. sz. 11–12. ― A Rombolás és bánat az Ég alatt c. kötetről. Fotóval. Fotóval.

Szántó F. István: Reflexiók, három tételben. [Krit.] = Kortárs, 2005. febr., 2. sz. 103–108. ― A Rombolás és bánat az Ég alatt c. kötetről.

Danyi Zoltán: „Már megint Kína?!” [Krit.] = Vigilia, 2005. júl., 7. sz. 605–607. ― A Rombolás és bánat az Ég alatt c. kötetről.

Darvasi Ferenc: Kivezetés a szépirodalomból? [Krit.] = Bárka, 2005. 3–4. sz. [júl.-aug.] 87–92. ― A Rombolás és bánat az Ég alatt c. kötetről.  

Bombitz Attila: = B. A.:Akit ismerünk, akit sohasem láttunk. Pozsony, 2005. 119–154. ― A Háború és háború, ill. az Északról hegy c. regényekről. Ua. Tiszatáj, 2000. 3. sz. és Tiszatáj, 2003. 5. sz.  

2006

„Fölesküdött a szépségre”. Válogatás K. L. Északról hegy, Délről tó… című regényének német kritikáiból. (Vál. és ford.: Sárossi Bogáta.) = Élet és Irodalom, 2006. febr. 3., 5. sz. 28.

Bazsányi Sándor: Ex libris. [Krit.] = Élet és Irodalom, 2006. márc. 17., 11. sz. 25. ― A Sátántangó, Az ellenállás melankóliája, Az urgai fogoly és a Háború és háború c. kötetek új kiadásairól. Ua. Bazsányi: „Fehéret, feketét, tarkát…” 2009.

Darvasi Ferenc: Adalékok a Sátántangó világirodalmi szövegkörnyezetéhez. [Tan.] = Bárka, 2006. 3. sz. (máj.-jún.), 97–106.

– Almástorta –: Tengerészpuszta. K. L.: Sátántangó. [Ism.] = Exit, 2006. márc. 8–15., 10. sz. 94.

„Krasznahorkai László úgy ír, mint az angyalok”. Válogatás K. L. Északról hegy, Délről tó… című regényének spanyol kritikáiból. (Vál. és ford.: Cserháti Éva.) = Élet és Irodalom, 2006. aug. 4., 31. sz.  28.

Odorics Ferenc: A metafizikai hagyomány a kortárs magyar irodalomban. [Tan.] = Bárka, 2006. 6. sz. (nov.-dec.), 63–78. ― A Sátántangóról: 77–78.

2007

– –: Krasznahorkai regényét jelölték a Monnet-díjra. = Magyar Hírlap, 2007. máj. 30., 124. sz. 17.

Győrffy Ákos: Az általános részvét szükségességéről. [Esszé] = Vigilia, 2007. aug., 8. sz. 602–607. ― A Kegyelmi viszonyok c. kötet új kiadásáról.

„A Kárpátok bálnája”. Részletek K. L. Az ellenállás melankóliája című regényének francia kritikáiból. (Vál. és ford.: Várkonyi Benedek.) = Élet és Irodalom, 2007. aug. 3., 31. sz. 28.

Keresztesi József: A leszálló nap háza. [Krit.] = K. J.: Hamisopera. Pozsony, 2007. 125–130.  ― Ua. Magyar Narancs, 2003. 20. sz.

Selyem Zsuzsa: A Krasznahorkai nem. [Tan.] = S. Zs.: Fehérek közt. Bp. 2007. 101–112. ― Az Északról hegy, Délről tó… c. kötetről. D.: 2003. Ua. Látó, 2003. 11. sz.

Zoch Tímea: Új dimenziók. K. L.: Háború és háború. [Tan.] = Prózafordulat. Bp. 2007. 203–214.  

2008

Jacek Dobrowolski: Az apokaliptikus próza mestere. [Cikk] = Jelenkor, 2008. ápr., 4. sz. 384–385. ― Bevezető a szerző K. L.-val készített interjújához. Lásd még …

Ferencz Győző: Az írás allegóriái. [Krit.] = Népszabadság, 2008. szept. 20., 221. sz. – Hétvége c. mell., 11. ― A Seiobo járt odalent c. kötetről. Fotóval.

Károlyi Csaba: Seiobo elvesztése. [Krit.] = Élet és Irodalom, 2008. okt. 22., 43. sz. 27.

Dunajcsik Mátyás: Szomorú himnusz a kultúráról. [Krit.] = Magyar Narancs, 2008. okt. 30., 44. sz. 34–35. ― A Seiobo járt odalent c. kötetről.

Halmai Tamás: Elbeszélni a kimondhatatlant.[Krit.] = Vigilia, 2008. dec., 12. sz. 958–960. ― A Seiobo járt odalent c. kötetről.

Végh Attila: Vízbe dobott kavics.[Krit.] = Magyar Napló, 2008. dec., 12. sz. 56–57. ― A Seiobo járt odalent c. kötetről.

Tarján Tamás: Templom az, ahol. [Krit.] = T. T.: Könyvbölcső. Bp. 2008. 255–256. ― Az Este hat… c. kötetről. Ua. Könyvhét, 2002. 4. sz.  

2009

Szöllősi Mátyás: A megváltás felé – egy beszéd territóriuma. [Tan.] = Bárka, 2009. 1. sz. 79–82. ― A Sátántangó c. regényről.

Kolozsi Orsolya: A megfoghatatlan szépség. [Krit.] = Bárka, 2009. 1. sz. 79–82. ― A Seiobo járt odalent c. kötetről.

Vári György: Népek hazája, nagyvilág. [Cikk] = Magyar Narancs, 2009. jan. 29., 5. sz. 31–32. ― A hetilap kritikusi sikerlistájának első helyén végzett a Seiobo járt odalent. (A lap márc. 5-ei számában közzé tett új listán szintén; lásd Könyvmelléklet, IX.)

ÉS-kvartett. Krasznahorkai László Seiobo járt odalentcímű kötetéről. = Élet és Irodalom, 2009. márc. 6., 10. sz. 27–28. ― Beszélgetőtársak: Angyalosi Gergely, Kálmán C. György, Károlyi Csaba, Margócsy István. L. még ÉS, márc. 27., ápr. 3.

Margócsy István: K. L.:Seiobo járt odalent[Krit.] = 2000, 2009. márc., 3. sz. 50–58. ― A szerkesztőségi tagok széljegyzeteivel.

Jeles András: Kvartett. = Élet és Irodalom, 2009. márc. 27., 13. sz. 12. ― Olvasói levél az És-kvartetthez.

Bánfi Tamás: Kvartett 2. = Élet és Irodalom, 2009. márc. 27., 13. sz. 12. ― Olvasói levél az És-kvartetthez.

Károlyi Csaba: [Az ÉS-kvartett kritikai beszélgetéssorozat…] = Élet és Irodalom, 2009. márc. 27., 13. sz. 12. ― Válasz Jeles András és Bánfi Tamás olvasói levelére.

Vitéz Ferenc: K. L.:Seiobo járt odalent[Krit.] = Néző-Pont [Debrecen], 2009. márc.-ápr. 23–24. kötet, 414–418.

Keresztesi József: Szép csapda. [Krit.] = Műút, 2009. 12. sz. 54–57. ― A Seiobo járt odalent c. kötetről.

Bazsányi Sándor: Mély fájdalom a mélyben. [Krit.] = Műút, 2009. 12. sz. 57–60. ― A Seiobo járt odalent c. kötetről.

Antal Balázs: Műtárggyá válni.[Krit.] = Műút, 2009. 12. sz. 60–61. ― A Seiobo járt odalent c. kötetről.

Bombitz Attila: A Krasznahorkai-általános. [Laudáció] = Forrás, 2009. ápr., 4. sz. 126–128. ― Elhangzott a Magyar Alkotóművészek Országos Egyesületének díjátadó ünnepségén, 2008. dec. 15-én.

Kozák András: Tejfölös torma. = Élet és Irodalom, 2009. ápr. 3., 14. sz. 2. ― Hozzászólás Jeles András és Bánfi Tamás olvasói leveléhez.

Bánfi Tamás: Tisztelt Szerkesztőség! = Élet és Irodalom, 2009. ápr. 3., 14. sz. 2. ― Válasz Károlyi Csaba válaszára. 

– –: Díjaznak a figyelők. [Hír] = Magyar Hírlap, 2009. ápr. 29., 100. sz. 16. ― K. L. kapta az ez évi Szépirodalmi Figyelő-díjat. 

– –: Szépirodalmi Figyelő-elismerések. [Hír] = Magyar Nemzet, 2009. ápr. 29., 117. sz. 14. ― K. L. kapta az ez évi Szépirodalmi Figyelő-díjat.

Thimár Attila: Krasznahorkai László. [Laudáció] = Szépirodalmi Figyelő, 2009. 2. sz. [márc.-ápr.], 122–124. ― Fotóval.

Selyem Zsuzsa: A Fibonacci-regény. Arte povera a Seiobóban. [Tan.] = Vigilia, 2009. máj., 5. sz. 372–378.

Radics Viktória: A fehér madár. = Élet és Irodalom, 2009. jún. 5., 23. sz. 12. ― Laudáció a Szépíró Díj alkalmából.

Angyalosi Gergely: Rejtett fényforrások. [Krit.] = Jelenkor, 2009. júl.-aug., 7–8. sz. 815–818. ― A Seiobo járt odalent c. kötetről.

Selyem Zsuzsa: Humana Second Hand. [Krit.] = Élet és Irodalom, 2009. szept. 11., 37. sz. 26. ― Az El último lobo (Az utolsó farkas) c. elbeszélés spanyol-magyar nyelvű kiadásáról. 

– –: [K. L. volt a vendége a Művészetek és Irodalom Házának Pécsett, október 12-én…] [Hír] = Jelenkor, 2009. okt., 10. sz. hátsó belső borító

Miklósvölgyi Zsolt: „A mozdulatlan nézés művészete”. [Krit.] = Új Forrás, 2009. okt., 8. sz. 76–80. ― A Seiobo járt odalent c. kötetről.

Baranyák Csaba: Szerző, mű és…? [Krit.] = Alföld, 2009. nov., 11. sz. 102–107. ― A Seiobo járt odalent c. kötetről.

Radnóti Sándor: A világjuk vesztett istenekről. [Krit.]= Holmi, 2009. nov., 11. sz. 1154–1161. ― A Seiobo járt odalent c. kötetről. Ua. R. S.: Az Egy és a Sok, 2010.

Horváth Csaba: Az arány illúziója. [Krit.] = Kritika, 2009. nov., 11. sz. 9–10. ― A Seiobo járt odalent c. kötetről. Fotóval.

Szabó Marcell: Az üres fej boldogsága. [Tan.] = Pannonhalmi Szemle, 2009. 4. sz. [tél] 122–126. ― A Seiobo járt odalent c. kötetről.

Borbély Szilárd: Ex libris. [Ism.] = Élet és Irodalom, 2009. dec. 4., 49. sz. 25. ― A Seiobo járt odalent c. kötetről is.

Balassa Péter: A csapda koreográfiája. [Tan.] = B. P.: Átkelés II.Lélekkertészet. Bp. 2009. 165–179. ― D.: 1985. Ua. Jelenkor, 1986. 2. sz.; B. P.: A látvány és a szavak, 1987.

Bazsányi Sándor: „Fehéret, feketét, tarkát…” Pozsony, 2009.
A dal ugyanaz marad. [Krit.] 298–305. ― A Sátántangó, Az ellenállás melankóliája, Az urgai fogoly és a Háború és háború c. kötetekről. Ua. Élet és Irodalom, 2006. 11. sz.
Jöttem a Jangce partjairól. [Krit.] 306–312. ― A Rombolás és bánat az ég alatt c. kötetről. Ua. Élet és Irodalom, 2004. 23. sz.

Margócsy István: Krasznahorkai László:Seiobo járt odalent[Krit.] = Margináliák. Bp. 2009. 282–294. ― Ua. 2000, 2009. 3. sz.

2010

Darvasi Ferenc: Déja vu. Krasznahorkai László: Az utolsó farkas. [Krit.] = Bárka, 2010. 1. sz. [jan.-febr.] 109–111.

Csábi Domonkos: Kiüresedett peremvidék. [Ism.] = Nagyítás, 2010. jan. 27., 4. sz. 13. ― Az utolsó farkas c. kötetről. Fotóval.

Bodor Béla: Ex libris. [Ism.] = Élet és Irodalom, 2010. febr. 19., 7. sz. 19. ― Az utolsó farkas c. kötetről is.

Thimár Attila: Krasznahorkai László: Az utolsó farkas [Krit.] = Szépirodalmi Figyelő, 2010. 2. sz. [márc.-ápr.] 69–70.

Lengyel Imre Zsolt: A pusztulás, vagyis a létezés. [Krit.] = Alföld, 2010. máj., 5. sz. 99–106. ― Az utolsó farkas c. kötetről.

Halmai Tamás: Egy mondat a létezésről. [Krit.] = Vigilia, 2010. máj., 5. sz. 396–397. ― Az utolsó farkas c. kötetről.

– –: Krasznahorkai Brücke Berlin-díjas. [Hír] = Élet és Irodalom, 2010. máj. 14., 19. sz. 2.

– –: Krasznahorkai László Spycher – Leuk Irodalmi díjas. [Hír] = Élet és Irodalom, 2010. máj. 21., 20. sz. 2.

Halmai Tamás: Három függelék. = Élet és Irodalom, 2010. máj. 28., 21. sz. 16. ― A második rész (Semmi sem történt) K. L.-nak szóló ajánlással.

Olasz Sándor: Szövegváltozatok.  Krasznahorkai László korai novelláitól Az utolsó farkasig. [Tan.] = Új Forrás, 2010. aug., 8. sz. 75–78.

Kelemen Emese: Utolsó farkassá válni. [Krit.] = Híd, 2010. okt., 10. sz. 125–128. ― Az utolsó farkas c. kötetről.

Thomka Beáta:… Mesélte aztán később…[Krit.]= Jelenkor, 2010. okt., 10. sz. 1134–1135. ― Az utolsó farkas c. kötetről.

– –: Krasznahorkai székfoglalója. [Hír] = Magyar Nemzet, 2010. okt. 6., 273. sz. 14. ― K. L.-t a Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia rendes tagjává választották.

– –: Krasznahorkai székfoglalója. [Hír] = Népszabadság, 201. okt. 6., 233. sz. 17. ― K. L.-t a Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia rendes tagjává választották. Fotóval.

Szörényi László: Krasznahorkai László laudációja. = Élet és Irodalom, 2010. okt. 8., 40. sz. 7. ― Ua. Szörényi, 2011.

Bogdán László: Vendégünk lesz Krasznahorkai László. [Cikk] = Háromszék [Sepsiszentgyörgy], 2010. okt. 16. (6113. sz.), 8. ― Fotóval.

Mózes László: Csak oda kell nézni. [Cikk] = Háromszék [Sepsiszentgyörgy], 2010. okt. 20. (6116. sz.), 3. ― Fotóval.

Bedő Zoltán: Most jött el az ideje, hogy itt legyen. [Cikk] = Székely Hírmondó [Sepsiszentgyörgy], 2010. okt. 21., 174. sz. 14. ― K. L. a sepsiszentgyörgyi megyei könyvtár vendége volt. Fotóval.

Ambrus Judit: Különös ketreckönyv kutyákkal. [Ism.] = Népszava, 2010. okt. 22. Szép Szó c. mell., 247. sz. 4. ― Az ÁllatVanBent c. kötetről.

Zsiray-Rummer Zoltán: Műfordítás. Milyen esélyei vannak a magyar irodalomnak idegen nyelven. Egy író, négy fordító. [Cikk] = Magyar Hírlap, 2010. okt. 29., 252. sz. 16.― K. L. pódiumbeszélgetése fordítóival a budapesti Goethe Intézetben. A fordítók: Heike Flemming (német), Elzbieta Sobolewska (lengyel), Adán Kovacsics (spanyol) és videófelvételről Mika Waseda (japán).

Varsányi Gyula: Az Omega zenekartól a Seiobóig. Műfordítók Krasznahorkairól a Goethe Intézetben. [Cikk] = Népszabadság, 2010. nov. 4., 256. sz. 18. ― L. még előző tétel.

Radnóti Sándor: A világjuk vesztett istenekről. [Krit.]= R. S.: Az Egy és a Sok. Pécs, 2010. 172–187. ― A Seiobo járt odalent c. kötetről. Ua. Holmi, 2009. 11. sz. 

2011

Bombitz Attila: A háború kutyái. [Krit.] = Élet és Irodalom, 2011. jan. 7., 1. sz. 21. ― Az ÁllatVanBent c. kötetről.

Szentpály Miklós: „… mint amilyen gyámoltalan…” [Krit.] = Élet és Irodalom, 2011. jan. 7., 1. sz. ― Az ÁllatVanBent c. kötetről.

„Tantétele a türelem”. Krasznahorkai László Seiobo járt odalent című kötetének német nyelvű fogadtatásából. (Vál. és ford.: Sárossi Bogáta.) [Ism.] = Élet és Irodalom, 2011. jan. 21., 3. sz. 21.

Vári György: Azért a vers az úr. [Cikk] = Magyar Narancs, 2011. febr. 24., 8. sz. Könyvmelléklet, IV–V. ― A hetilap kritikusi sikerlistáján szerepel az ÁllatVanBent c. kötet is.

Földes Györgyi: Ex libris. [Ism.]= Élet és Irodalom, 2011. márc. 4., 9. sz. 19. ― Az ÁllatVanBent c. kötetről is.

Velkey György: Farkasszemek. [Krit.] = Műút, 2011. 3. sz. 48–52. ― Az utolsó farkas és az ÁllatVanBent c. kötetekről.

– –: Krasznahorkai amerikai méltatása. [Hír] = Magyar Nemzet, 2011. június 30., 177. sz. 15. ― A New Yorker magazinban megjelent kritikában K. L.-t Nobel-díj esélyesként említik.

„Kézről kézre adják, mint valami ritka érmét”. Krasznahorkai László angolra fordított műveiről a közelmúltban megjelent Animalinside című kötet kapcsán. (Vál. és ford.: Puszta Dóra.) [Ism.] = Élet és Irodalom, 2011. szept. 30., 39. sz. 21.

Szörényi László: Krasznahorkai László laudációja. = Sz. L.: Petrarca Budapesten. Bp. 2011. 217–220. ― Ua. Élet és Irodalom, 2010. okt. 8., 40. sz. 7.

 

▲ start of page